Libertate, dreptate şi solidaritate prin responsabilitate, credinţă şi democraţie într-o Românie modernă, prosperă şi fericită.

Petru Borodi un Roman, cu dragoste de neam!

June 7, 2014Dan Birsan

Petru BorodiAcesta (foto stânga) a luat cuvântul în Piaţa Unirii, la acţiunile pentru salvarea patrimoniului şi a naturii la Roşia Montană, însufleţind miile de tineri care au luat parte la eveniment.

Petre Borodi a preciazat că politicienii actuali sunt trădători de ţară, iar statul român a fost transformat într-un sclav al marilor corporaţii.

El a atras atenţia şi asupra faptului că în forma actuală capitalismul a ajuns mai toxic în România chiar decât comunismul.

Dragi Fraţi Români, actualmente în România este cert că s-a instaurat Statul INFRACŢIONAL.

Poezia este scrisă în anii care au progenuit actualele grupări hibridoide comunist-capitaliste tipic infracţionale. În procent major Corpul actualei structuri ale instituţiilor statale sunt ocupate de grupări infracţionale travestite în grupuri partinice de interese politicianiste!

8. Nu-s eu (determină versiunea „Nu cred[74]” )

Nu-s eu ca cei ce mă lovesc
ne iubitor de oameni.
Şi nici ca cei ce m-asupresc,
scârnavi, mişei şi fameni!

Nu-s rob, ca cei ce rabdă jug
ne-vrând să şi-l doboare!
tot aş sălta al vocii drug,
de-aş fi bătut şi-n fiare!

Nu-s şui, la minte, ca să strig
lozinci ca cei vânduţi.
Nu rabd, în ploaie şi în frig,
slăvind pe cei pierduţi!

Nu cred în cei ce-s ridicaţi
de plebea democrată!
Prea mult în suflet sunt spurcaţi!
ne demni fiind pentru roată.

Nu cred în popi şi cărturari!
căci Legea şi-au uitat-o.
Cei drepţi şi cu virtuţi? sunt rari
Şi… [necompletat de autor!] (n-au pace sub „soare”)

Nu cred în cei ce îşi fac cruci
făţarnici, sau ca Iuda
şi slugăresc pentru arginţi
la jidovi sau lui Buda.

Da: sunt şi voi trece creştin.
Cred: Domnul e cu mine.
Ce rost să fiu un cabotin
Cu legi de El străine.

Aros din Milet (18. 10. 1973)

Numai celor nedemni-laşi le este frică de moartea trupească! Dacă detest-desconsiderator pe dregătorii mişei sau/şi trădători de Neam, nimica nu-mi este mai scârbos şi dezgustător decât ce-i ce se pleacă sub jugul unor mişei, umilindu-se înşişi.

Ce poate fi mai degradant şi mai lipsit de demnitate decât această tagmă de slăvitori ai chiar dezumanizaţorilor?!

Desigur aceste slugarnice haite mizere, de subsuficienţă intelectuală, se fac vinovate şi de actul Mulţimii Sărmane, de a aplauda tocmai pe bezmetizatorii lor. Oarecum mult mai dezumanizaţi sunt cei ce-s lacheii comunismului decît însuşi comuniştii, fiindcă fără de gloata de intelectuali sub-suficienţi, servi docili, această ideologie dezumanizatoare nu ar putea duce la apogeu mârşavnica sa negândire.

Mă uimeşte îngrozitor şi hidos căderea din Valoare, a chiar intelectualilor, când uneori privesc cu câtă umilă ploconeală, deştept implicată, nişte haite parvenite şi acoliţii ai prezentei structuri partinice comuniste obligă Mulţimea Sărmană să participe supusă la scălămbăiala aplaudacilor, dedicată trupeşte şi mental la proslăvirea non valorii şi sub culturi. Culmea o haită partinică, prin ideologie duşmănitoare a Valorii, a ajuns a fi ridicată la rang de Statalitate şi inşi săi aburicaţi în jilţuri, jilţuri de fapt aferente doar demnilor Oameni Politici de Stat.

https://www.facebook.com/petru.borodi

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Comenteaza pe Facebook

Comentarii recente